Rescue Soft - софтуерна фирма


 
 

NURSE

Програмата е предназначена за лекари, които имат договор с НЗОК. Съобразена е с всички изисквания на НЗОК за попълване и печат на първичните документи, за изготвяне на месечни (хартиени и електронни) отчети, справки класификация за пациентите и други.

Какво предлага програмата

 • Бързо попълване на амбулаторните листове и всички други първични документи.
 • Възможност за импортиране на пациенти, диспансерни, диспансерни при друг специалист, неосигурени и още над 20 вида номенклатури от файлове предоставени от РЗОК или друг.
 • Поддържа имунизационен и профилактичен календар.
 • Дава справки за подлежащи на имунизация и профилактика пациенти.
 • Пълен списък на лекарствата, които са с намаление и се заплащат напълно или частично от НЗОК.
 • Списък на лекарствата, които не се заплащат от НЗОК с цел лесно и бързо попълване на терапия.
 • Възможност за записване на пациентите под час за преглед.
 • Насрочване на профилактики, или имунизации за определен ден или период и своевременно индикиране за това.
 • Възможност за дублиране на рецепти и амбулаторни листове с цел минимално въвеждане на данни.
 • Следи времето от предходно издавани рецепти, време от предходно издавани медицински направления и другите първични документи.
 • Възможност за работа с еднотипни амбулаторни листове на дадени пациенти.
 • Възможност за интелигентно дописване на текст в анамнеза, статус, изследвания и терапия.
 • Възможност за работа в нереално време включително и времето между прегледите, като всеки може да го настрои според собствените си изисквания.
 • Поддържа самосъздадени пакети от изследвания избиращи се с натискането на един бутон.
 • Справки по пациенти, заболявания, възрастови групи и много други такива.
 • Елементарно изготвяне на всички видове необходими отчети към НЗОК.
 • Вариации на отчетите в зависимост от изискванията на РЗОК.
 • Поддържа работа с неограничен брой принтери и други периферни устройства.
 • Лесен и интуитивен интерфейс отговарящ на най-новите изисквания наложени от Microsoft манифест.
 • Възможност за запис на CD.

 
Created by: Rescue Soft