Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediCARE

Софтуер за лаборатории

 

дата: 22.05.2020
версия: 6.0.0.0180 размер: 35.01 MB

.: 22.05.2020 :.
> Възможност за Дебитно известие с нов код
> Корекции на цени кодове по НРД 2020
> Опция за потвърждаване на резултати
> Корекции в печат на баркодове
> Системни корекции
> Добавен код в проверка на ХМЛ файл
> Добавен код за МДД
> Корекции в данни за самоосигуряващи се с Булстат
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекция в ел. отчети - Дебит/Кредит
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекци в комуникация с ПИС (ел. фактури)
> Корекции в данни за чужденци
> Фиксиран бъг в дати при импорт на резултати от машини
> Корекции в комуникация със ПИС на НЗОК
> Корекции в месечен отчет
> Корекция на бъг в пътя до отчетните файлове
> Корекции по отчет с електронна фактура
> Корекции по отчети и менюта за отчети
> Генериране на ХМЛ по формат НРД2018
> Подготовка за електронни фактури
> Корекции в цени по НРД 2018
> Отчет на такси в CSV File
 
Created by: Rescue Soft