Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 17.01.2019 г.
версия: 6.1 размер: 19.83 MB

.: 17.01.2019 :.
> Лекарствен списък в сила от 16.01.2019
> Корекции по персонален отчет
> Добавен код за МДД
> Добавен отчет към РЗИ по прил. 7а
> Генериране на персонален отчет
> Корекции в данни за самоосигуряващисе
> Корекция в проверка резултати от Рамус
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекция в ел. отчети - Дебит/Кредит
> Корекция в комуникация с ПИС (ел. фактури)
> Корекции в комуникация със ПИС на НЗОК
> Изчистен проблем при изпращане на отчети
> Корекции в отчет на имунизации
> Корекции в отчет на физиотерапия
> Корекции по отчет на новозаписани пациенти
> Корекции по отчети в данни за хоспитализация
> Авт. премахване на неразрешени символи в XML
> Корекции по отчет на проф. карти
> Корекции в месечен отчет
> Корекция на бъг в пътя до отчетните файлове
> Оптимизация в създаването на XML файлове
> Корекции по отчет с електронна фактура
 
 
Created by: Rescue Soft