Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediDENT

Софтуер за лекари по дентална медицина

 

дата: 22.05.2020 г.
версия: 1.0.0.480 размер: 33.52 MB

.: 22.05.2020 :.
> Нов модул за комуникация с ПИС на НЗОК
> Пълна поддръжка на протокол TLS1.2
> Възможност за Дебитно известие с нов код
> Добавени декларации
> Корекции в цени - НРД2020
> Системна корекция
> Корекции в цени - РД-НС-01-2-3 от 29.01.2019 г
> Корекции по отчет на електронни фактури
> Корекции в данни за самоосигуряващисе с Булстат
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекция в ел. отчети - Дебит/Кредит
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекци в комуникация с ПИС (ел. фактури)
> Корекции в комуникация със ПИС на НЗОК
> Корекции в спецификация
> Корекции в електронен отчет
> Корекция на бъг в пътя до отчетните файлове
> Изпращане на отчети в ПИС на НЗОК
> Корекции по отчет с електронна фактура
> Печат декларация за самоосигуряващ се
> Корекции по отчети и менюта за отчети
> Нови цени по НРД 2018
> Корекции по първични документи
> Системни корекции
 
Created by: Rescue Soft