Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediDENT

Софтуер за лекари по дентална медицина

 

дата: 12.03.2020 г.
версия: 1.0.0.480 размер: 29.67 MB

.: 12.03.2020 :.
> Добавени декларации
> Корекции в цени - НРД2020
> Системна корекция
> Корекции в цени - РД-НС-01-2-3 от 29.01.2019 г
> Корекции по отчет на електронни фактури
> Корекции в данни за самоосигуряващисе с Булстат
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекция в ел. отчети - Дебит/Кредит
> Корекция в номенклатура данни на РЗОК
> Корекци в комуникация с ПИС (ел. фактури)
> Корекции в комуникация със ПИС на НЗОК
> Корекции в спецификация
> Корекции в електронен отчет
> Корекция на бъг в пътя до отчетните файлове
> Изпращане на отчети в ПИС на НЗОК
> Корекции по отчет с електронна фактура
> Печат декларация за самоосигуряващ се
> Корекции по отчети и менюта за отчети
> Нови цени по НРД 2018
> Корекции по първични документи
> Системни корекции
> Корекции по пътища на отчети
> Подновяване на лицензии
> Кореткции по отчетни бланки
 
Created by: Rescue Soft