Rescue Soft - софтуерна фирма


 
основен прозорец данни за пациента
амбулаторен лист документи в амбулаторен лист
МДД медицинско направление
рецепта спецификация
 
Created by: Rescue Soft