Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

CORDLES

Софтуер за фактуриране

 

дата: 29.03.2019
версия: 3.0.0.271 размер: 3.67 MB

> Възможност за изпращане на PDF по e-mail
> Възможност за автоматично подписване с ел. подпис
> Възможност за експорт в PDF файл
> Конфигурация на префикс в документа
 
Created by: Rescue Soft